ÇETMI TARIHI


Dede Oğuzhan’dır kolu üçoktur
Gökhan’ın hanımı Çepni doğurur
Orta Asyalarda yerini alır
Tarih sayfasına sokulmuş Çetmi

Torun Çepni cesur adı boy olmuş
Kahraman, bahadır düşmana vurmuş
T yi damga yapıp üstüne konmuş
Gökhan’a dördüncü oğulmuş Çetmi

Orta Asyalardan olunca göçler
Avrupaya doğru yürümüş Türkler
Adıyla anılmış yerleşilen yer
Komşuları ile dost olmuş Çetmi

Anadolu Türk’e mesken oluyor
Çepnililer yurtta köyler kuruyor
Zaman uzayınca bağ kayboluyor
Hepsine ortak ad konulmuş Çetmi

Ülke genelinde uca dağılmış
Yağı görüp vurmuş topraklar almış
Düşman olanlara korkular salmış
Bu topraklar ile yoğrulmuş Çetmi

Bazısı adını koruyor bugün
Çoğu değiştirmiş Çepni imiş dün
Hala izi vardır o eski özün
Onurlu, şuurlu bir kolmuş Çetmi

Karaman beyliği zamanlarında
Tahakküm gördüğü zor anlarında
Dostluk devam etmiş aralarında
Her zaman kalplerde tutulmuş Çetmi

Beyler Karaman’a yaparken kale
Taşlar uzaklardan yüklenmiş bele
Insanlar gelince bitkin bir hale
Kaçarken kafaya konulmuş Çetmi

Gizlice terk eder iki üç kişi
Uzak diyarlara olmuş gidişi
Son bulmuş dağların gözlemlenişi
Ikamet edecek yer olmuş Çetmi

Ormanlar içine yapılmış hane
Demişler burası güzel şahane
Aileyi alıp gelelim yine
Kulaktan kulağa duyulmuş Çetmi
 


Geriye gelenler hayrette kalır
Eve bir kurt gelip yavrulamıştır
Kurtlar damı diye hala anılır
Çepni’liler ile ad bulmuş Çetmi

Yeni evler yapıp yerleşilince
Iş düşmüş topluca yaşlıya gence
Fertler güçlerini birleştirince
Yeni bir köy olmuş kurulmuş Çetmi

Töresine bağlı küçük topluluk
El ele verince çekmemiş yokluk
Yıllarca bulunmuş bereket bolluk
Geçen senelerde soyulmuş Çetmi

Benim atalarım P yi T yapmış
M yi kullanarak N den de sapmış
Bütün değerleri töreye katmış
Aslına uyarak varolmuş Çetmi

Yıllar kovalamış birbirlerini
Hadimliler yapmış su değirmeni
Bünyesine almış abdal gencini
üçlü sülaleden yoğrulmuş Çetmi

Töreyi bozunca geçen çok zaman
Ahlak başkalaşmış kalmamış orman
Yine de bizimdir o asil vatan
Gönüle beyine sokulmuş Çetmi

Karaman’a bağlı karyeymiş önce
Aladağ içinde yere girince
Bağlanmış Hadim’e ilçe denince
Coğrafi alana sokulmuş Çetmi

Nüfus çoğalınca oluyor belde
Bugün köyün çoğu başka yerlerde
Yaşıyor topluca farklı illerde
Yayılmış dünyaya duyulmuş Çetmi

Taşkent ilçe oldu Hadim’den koptu
Çetmi’ye gün yaptı açıldı kutu
Dergi ile ünü dünyayı tuttu
Basın dünyasına sokulmuş Çetmi

Konya,Taşkent, Çetmi benim vatanım
Diğer Çetmi’liler hepsi soydaşım
Ben diyorum gelin birlik olalım
Yeniden dinçleşsin yorulmuş Çetmi
 

Niğmetullah UÇAR Antalya 26.06.2000   Bu sayfa 13661 defa açıldı